Vol. 1 No. 1 (2023)

Published: 03-01-2024

Articles

 • A study of the price situation of sailboats based on a comprehensive evaluation model

  Zhuoning Jin, Zhiwang Mao, Haocong Ding, Jingyan Cai, Jingbin Xue, Yuhan Zhang
  1-6
  DOI: https://doi.org/10.54097/znnwaxgc
 • Professional Development of Physical Education Teachers in Luoyang Normal University

  Yabo Miao, Marcelino M. Agnawa Jr
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.54097/yfsvkq9a
 • Research on Soil Microplastics Detection Algorithm based on Hyperspectral Imaging Technology

  Lu Zhang, Wenjie Wei, Gang Huang
  11-15
  DOI: https://doi.org/10.54097/ozoub74p
 • Career Planning: Its Implementation and Impact

  Yunfan Zhang, Gemma M. Perey
  16-19
  DOI: https://doi.org/10.54097/xwwiwsoy
 • A Methodological Research on Evaluating Competitive Capability and Growth Rate of Basketball Players

  Jingyi Zhang, Sirui Wu, Mingxian Zhou, Xinghao Liang, Keqi Wang, Qiulin Wu, Chenhan He
  20-25
  DOI: https://doi.org/10.54097/j8f5e3os
 • Application of Artificial Intelligence in Employee Training and Development

  Sha Ri Na
  26-28
  DOI: https://doi.org/10.54097/gg5eemnb
 • Study on the Development Status and Future Trends of New Energy Electric Vehicles in China

  Zhihang Lv, Yueqiang Wu, Chongxin Wang, Jin Chen
  29-39
  DOI: https://doi.org/10.54097/69e5zw59